Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
Matematika prof. Hejného

Matematika prof. Hejného

Na Základní škole Plaňany, okres Kolín se vyučuje matematika pana profesora Hejného od školního roku 2016/2017, kdy se začalo v 1. a 6. ročníku. Všichni učitelé matematiky prošli opakovaně letními školami matematiky pana profesora Hejného. Tato metoda, kdy žáci sami vyvozují závěry a hledají řešení jednotlivých úloh /dokáží udělat obecný úsudek/, vede k lepšímu pochopení matematiky a i větší radosti z ní. Celá filosofie této metody má i přesah do jiných vzdělávacích oblastí. Více o této metodě se můžete dozvědět na těchto internetových stránkách:

https://www.h-mat.cz/