Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf

OP JAK – Výzva č. 22 – Pestrobarevná škola

Cílem výzvy je přispět k zajištění rovného přístupu ke kvalitnímu a inkluzivnímu vzdělávání pro všechny děti a žáky prostřednictvím podpůrných personálních pozic, vzdělávání pracovníků škol, vzájemného sdílení zkušeností, spolupráce a podpory zavádění inovativních metod výuky.

  • Od 1. 11. 2022 čerpá naše škola další finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci operačního programu Jan Amos Komenský prostřednictvím výzvy 02_22_002 Šablony pro ZŠ a MŠ
  • Z finančních prostředků určených pro ZŠ v celkové výši 2 524 337,- Kč hradíme tyto aktivity:
    Školní psycholog – personální podpora ZŠ  – od 1. 11. 2022

Vzdělávání pracovníků ZŠ, ŠD

Inovativní vzdělávání žáků ZŠ, ŠD