Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf

OP VVV Výzva č. 80 – Krok za krokemregistrační číslo projektu: CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0018981

  • Od 1. 1. 2021 čerpá naše škola další finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci OP VVV prostřednictvím výzvy 02_20_080  Šablony III
  • Z finančních prostředků určených pro ZŠ v celkové výši 772 516,- Kč hradíme tyto aktivity:
    Školní psycholog – personální podpora ZŠ  – od 1. 1. 2021

Projektový den ve výuce (povinná aktivita)

Tandemová výuka na ZŠ