Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf

OP VVV Výzva č. 63 – Druhý krok

registrační číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0011097

  • Od 1. 1. 2019 naše škola čerpá další finanční prostředky z Evropských strukturálních fondů v rámci  OP VVV prostřednictvím výzvy 02_18_063  Šablony II – mimo hlavní město Praha.
  • Z finančních prostředků určených pro ZŠ v celkové výši 1 247 500,- Kč hradíme tyto aktivity:
    Školní psycholog – personální podpora ZŠ  – od 1. 1. 2019
    Tandemová výuka na ZŠ – od 1. 1. 2019

Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na matematickou gramotnost a cizí jazyky v rozsahu 24 hodin – od 1. 1.2 019

Další vzdělávání pedagogických pracovníků zaměřené na osobnostně sociální výchovu a inkluzi v rozsahu 16 hodin – od srpna 2019

Klub zábavné logiky a deskových her pro žáky ZŠ – od 1. 1. 2019

Klub komunikace v cizím jazyce – od září 2019

Čtenářský klub – od září 2019

  • Z finančních prostředků určených pro ŠD v celkové výši 382 600,- Kč hradíme tyto aktivity:

Školní asistent – personální podpora ŠD – od 1. 1. 2019

Badatelský klub – od září 2019