Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf

Škola pro udržitelný život

Pro ŠUŽ udržitelnost:
Naše škola se zapojila do programu Škola pro udržitelný život ve spolupráci se Střediskem ekologické
výchovy SEVER Horní Maršov, o.p.s. a s finanční podporou programu Active Citizens Fund v rámci
projektu Mladí pro klima II a projektu “Rozvoj servisních projektů a lekcí pro udržitelnost v místě –
Mladí mění místo a komunitu IV” podpořený z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
Navrhneme různá opatření vedoucí k větší udržitelnosti naší obce/města. Výběr a realizace
konkrétního opatření se bude dít ve spolupráci s místní samosprávou a komunitou