Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
5A

Týdenní plán od 18.12. do 22.12. pro třídu 5A

Týdenní plán – 5A
Český jazyk:

Anglický jazy:

Matematika:

Informatika:

Vlastivěda:

Přírodověda:

Hudební výchova:

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova:

Člověk a svět práce:

Barevná hodina: