Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
9A

Týdenní plán od 27.03. do 31.03. pro třídu 9.A

Týdenní plán – 9.A

Andílci, vítám vás v posledním týdnu měsíce března.

Tento týden se sejdeme opět 2x na ranní přípravě na přijímací zkoušky (v pondělí a v pátek).

Peníze – ples.

28. 3. – Den učitelů (výměna rolí).

Hezký týden, RV

Český jazyk a literatura: Mluvnice – věta a souvětí. Sloh – bude v pátek (výklad). Literatura (úterý, čtvrtek) – 19. století v české literatuře. Informace – Hyšplerová, Kaňkovská.

Anglický jazyk:
Lewington -Pokračujeme v tématu online booking. Nově poté slovní zásoba – at the ticket machine, buying a ticket. V gramatice pokračujeme v předpřítomném času, tento týden opakujeme spojení FOR x SINCE.

Smith – Popis obrázku a budoucí čas will vs going to. Práce v pracovním sešitě – budete potřebovat oba díly PS. Kdo mi ještě neposlal prezentaci v aj absolvenských prací, ať to prosím již pošle.

Německý jazyk: Opakování lekce. Nová lekce – slovní zásoba.

Ruský jazyk: Dozkoušíme rozhovory a uzavřeme tak lekci o zdraví. V úterý na Den učitelů si přečteme něco o vzdělávacím systému v Rusku. Ve čtvrtek si zopakujete slovíčka, hlavně číslovky.

Matematika: V tomto týdnu si konečně napíšete odložený opravný test na PODOBNOST. Připomeneme si opět nějaké rovnice, výrazy a procenta. Procvičíme na dalších úlohách výpočet objemu a povrchu jehlanu. V úterý se sice nikdo z vás do výuky v roli učitele nehrne, ale zpestříme si den skupinovou prací. Nezapomeňte si podle fotky řešení v učebně nebo podle elektronického klíče k vašemu pracovnímu sešitu zkontrolovat Test 1, abyste se mohli zeptat na úlohy, kterým stále nerozumíte.

Dějepis: 2. světová válka

Výchova k občanství: Rodina a zákony. Aktualita – Málková, Navrátilová.

Fyzika: Tranzistor – spínání a jako zesilovač.

Chemie: Alkaloidy

Přírodopis: Činnost organismů

Zeměpis: Dokončení měst  (pracovní listy, pokud jste nestihli). Vesnická sídla.

Hudební výchova: Hudební nástroje (připomenutí a zopakování).

Výtvarná výchova: Dokončení tvorby (kdo nestihl); tablo – začnete tvořit? (domluvte se s třídní uč.)

Tělesná výchova:

Výchova ke zdraví: Návykové látky.

Informatika:

Člověk a svět práce: Prezentace

Rozumíme penězům: Kritéria zodpovědného nakupování.

Barevná hodina: Den naruby. Ples.