Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
8B

Týdenní plán od 20.03. do 24.03. pro třídu 8B

Týdenní plán – 8B

Krásný nový týden 🙂

Český jazyk a literatura: Mluvnice – několikanásobné větné členy, přístavkové konstrukce. Sloh nebude (hodina mluvnice navíc). Literatura – divadlo. Informace – Fialka, Hejduková, Jiroudek, Klorus, Krejčí.

Anglický jazyk:
Lewington, Štorkánová – Slovní zásoba – teenage problems. Fráze would rather/ would prefer. Přidáváme další slovesa k naučení.

Smith: Ti, kteří byli na horách si v úterý napíší testík na nepravidelná slovesa – uč. str. 45/7. Začínáme novou gramatikou would rather/would prefer. V pracovním sešitě budeme pracovat na straně 56-59. 

Německý jazyk: Země a národnosti. Prosím, aby každý donesl 200,- Kč paní Trumpusové do pokladny. Platba bude použita na nové pracovní sešity, které budou i do devátých tříd.

Ruský jazyk: Projekt ,,můj den” – prezentace; časování sloves jíst a pít.

Matematika: V tomto týdnu prověřím, jak jste zvládli kapitolu KRUŽNICE A KRUH (dle pracovního sešitu). Nově nás čeká VÁLEC a ROVNICE.

Informatika:

Dějepis: Rok 1848

Výchova k občanství: Trh práce.

Fyzika: Kmitání pružných těles; PL – určování amplitudy, periody a frekvence (klasifikované!).

Chemie: Test názvosloví, kyseliny

Přírodopis: Tělní oběhy

Zeměpis: Obyvatelstvo a hospodářství ČR.

Hudební výchova: Romantismus

Výtvarná výchova: Dodělávání výkresů z minulých hodin, ať si odměníme výzdobu.

Tělesná výchova:

Barevná hodina: Aktivita dle seznamu (kluci).