Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
6B

Týdenní plán od 20.03. do 24.03. pro třídu 6B

Týdenní plán – 6B

Hello class. Ve čtvrtek kluky čeká sálová kopaná. Přeji vám ať si to užijete.

  1. 3.– Noc s Andersenem – pohádkové odpol. a podvečer v knihovně v Plaňanech–Katka O.          12.5. – Spolek rodičů vás zve na Výlet do Energylandie v Polsku – přihláška se odevzdává do 31. 3. 2023. – TU. Letáčky najdete na školní web stránce v sekci aktuality.   28.3. Den naruby – Akce parlamentu.

Český jazyk a literatura: Mluvnice – slovesa. Sloh – nebude, budeme mít mluvnici. Literatura – pohádky. Informace – Dvořák, Farkas, Folberger.

Anglický jazyk: Procvičování some/any a ve čtvrtek si napíšeme testík. Celý týden budeme pracovat na naší kuchařské knize. Ve středu budeme mít doučování z anglického jazyka.

Matematika: Tento týden se v pondělí podíváme na výsledky Klokana a dále se budeme věnovat číselné ose, součinovým čtvercům a opět budeme zkoumat trojúhelníky na mříži. V pondělí na doučování se můžeme podívat na nějaké úlohy z Klokana a číselnou osu. Doma se podívejte do PS na str. 61 cv. 2. dokončete úlohu b), c). Pěkný jarní týden Hana Ch.

Dějepis: Kultura starověkého Řecka

Výchova k občanství: Mezilidské vztahy, lidská práva

Fyzika: Roztažnost těles a látek; hustota – úvod.

Přírodopis: Pavoukovci

Zeměpis: Dokončení a opakování přírodních krajin. Pracovní list.

Hudební výchova: Street star dance – referáty

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova: turistika – vycházka

Výchova ke zdraví: Hygiena

Člověk a svět práce: Práce na pozemku školy -péče o trávník, stromy

Barevná hodina: Dvou minutový test.

Konverzace v AJ: Clothes and Fashion.

Sportovní hry: Košíková – na umělce