Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
6C

Týdenní plán od 06.02. do 10.02. pro třídu 6.C

Tento týden již plně najíždíme na druhé pololetí. Mnohé předměty již budou náročnější, ale společně to zvládneme.

Týdenní plán – 6C

Český jazyk a literatura: Budeme pokračovat v učivu o rozvíjejících větných členech, v tomto týdnu se detailněji podíváme na přívlastek ve spojitosti s podstatnými jmény a procvičíme si ho hravou metodou. Pověsti v literatuře navážou na vaše dějepisné učení. Pokračujeme také v prezentacích četby a v procvičování komunikace ve slohové výuce .

Anglický jazyk: V pondělí si napíšete test slovíček – sekce 1D – healthy lifestyle. Zaměříme se na spojky AND, BUT, BECAUSE a pomalu budeme dokončovat lekci.

Matematika: Geometrie – úhel. Přineste si úhloměry!!!

Dějepis: Řecko a Persie.

Výchova k občanství: Prezident a jeho role v demokracii.

Fyzika: Souvislost rychlosti,dráhy a času (znalost značek veličin,jednotek,převod jednotek,vzoreček); slovní úlohy.

Přírodopis: Test- ploštěnci a hlísti

Zeměpis: Test – hydrosféra. Zopakujeme atmosféru, řekneme si rozdíl mezi počasím a podnebím. Podnebné pásy.

Hudební výchova: HV s QR kódy

Výtvarná výchova: Koláž + tisk

Tělesná výchova: překážková dráha

Výchova ke zdraví: Předsevzetí.

Člověk a svět práce: Kolečko

Barevná hodina: Filmové odpoledne – plakát.

Konverzace v AJ: V restauraci. Rozhovory.

Sportovní hry: softbal