Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
6A

Týdenní plán od 06.12. do 10.12. pro třídu 6A

Týdenní plán – 6A

Český jazyk a literatura: Minulý týden vás mnoho chybělo, tudíž plánovaný test z češtiny odkládám, až se nás sejde více. Budeme se nadále věnovat ohebným slovním druhům, především zájmenům, tento týden na všechny hodiny noste všechny tři pracovní sešity…mluvnice, literatura, sloh….Napíšeme si ale kratší diktát na velká písmena a koncovky podstatných a přídavných jmen…samozřejmě se tam může objevit i nějaké to vyjmenované slovo…Máte domácí úkol, tak na něj nezapomeňte 🙂

Anglický jazyk: Tento týden opakujeme modální slovesa (must, can, mustnˇt) a spojky (and, but, because) a zdravý životní styl v aj. Ve středu si napíšeme test ze slovíček 1C – 1D.

Matematika: Vrátíme s k prostředím z poslední doby, abyste si mohli procvičit, co vám ještě úplně nejde – EGYPTSKÉ DĚLENÍ, KROKOVÁNÍ, PARKETY, DŘÍVKA. Čekají nás KRYCHLOVÁ TĚLESA a jejich nárys, půdorys a bokorys, podíváme se i na pár úloh se ZLOMKY.

Dějepis: Mezopotámie a Egypt.

Výchova k občanství: Postavení jedince v rodině

Fyzika: V úterý budete měřit po vzoru našich předků, tzn. jako jednotky budete používat části těla. V pátek si procvičíme převody jednotek délky a objemu.

Přírodopis:

Zeměpis: Mapy, práce s mapou, GPS. Opakování světových stran, orientace na mapě. Jednu hodinu uděláme zase více praktickou (procvičování). Kdo nepsal test, bude dopisovat.

Hudební výchova: Koledy

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova: Počasí už není vhodné na klasický TV. Půjdeme buď na procházku nebo zůstaneme ve škole. Mějte s sebou vhodné oblečení na procházku.

Výchova ke zdraví: Vliv rodiny na rozvoj osobnosti dítěte

Člověk a svět práce:

Barevná hodina: Seznámíme se s dalšími adventními svátky a zvyky, ozdobíme náš třídní stromeček.

Konverzace v AJ: Christmas u nás a ve světě.

Přírodovědný seminář: