Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
8A

Týdenní plán od 22. 11. do 26. 11. pro třídu 8. A

Týdenní plán – 8. A

Andílci, je před námi týden plný tvořivosti.

V pondělí se otestuje skupina neočkovaných (tady snad nic nevytvoříme…). Od úterý do čtvrtka 1. – 3. hodinu strávíme nad výrobou adventních věnců. Nezapomeňte prosím přinést větve jehličnanů, popř. tavnou pistoli s “náboji”. Podrobnosti si řekneme při Bh.

V neděli si jistě doma zapálíte první adventní svíčku, my si ji zapálíme v pátek. Hezký týden, RV

Vážení rodiče, přeji Vám příjemný adventní čas plný lásky, vánočních vůní a klidu. Vybulková

Český jazyk a literatura: mluvnice – slovesa. Pravopis jmen a sloves. Literatura – prezentace skupinové práce (cestopis). Informace – Mestek, Navrátilová.

Anglický jazyk (Petra Lewington): Dokončíme Unit 0D a začneme Unit 1A se slovíčky k životnímu prostředí.

Anglický jazyk: (Veronika Smith). Začínáme unit 1D – Vynálezy a vynálezci, slovní zásoba – druhy materiálu. Uvidíme se pouze ve středu a pátek. Podíváme se na krátký klip o 10 slavných vynálezcích. Povíme si o Dni Díkuvzdání a Black Friday.

Německý jazyk: Budu zkoušet slovní zásobu (roční obdob a měsíce). Zopakujeme předložku in ve 3. pádě (Wo ist Max?) a vytvoříme pozvánku na narozeniny.

Ruský jazyk: Čteme na známky z listu – slabiky po řádcích. Vydáme se na cesty.

Matematika:Pokračujeme s úlohami, které využívají Pythagorovu větu, tentokrát v prostoru. Objevíme návod, jak zjistit obvod a obsah kruhu.

Informatika: MS Word – styly a obsah; záhlaví a zápatí, číslování stránek

Dějepis: Pronikání do světa. Inkvizice.

Výchova k občanství: Psychické procesy a stavy.

Fyzika: Přeměny energie. Máme pouze 1 hodinu.

Chemie: Chemické vazby a elektronegativita. Zase si napíšeme testík z prvků. Nějak se vám vypařují z hlavy. 🙂

Přírodopis: Kytovci

Zeměpis: Opakování socioekonomické sféry Evropy. Malý testík.

Hudební výchova: Referáty + světová opera.

Výtvarná výchova: Hodina není

Tělesná výchova: Pěší turistika po Plaňanech

Barevná hodina: Advent.