Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
9B

Týdenní plán od 15.11. do 19.11. pro třídu 9B

Týdenní plán – 9B

Tento týden máme o jeden den zkrácený. Ve středu si připomínáme Den boje za svobodu a demokracii a také Mezinárodní den studentstva. Události tohoto dne si připomeneme v barevné hodině.

V pondělí se opět testujeme. Vzhledem k zhoršující se situaci přijdete do třídy v roušce a tu si necháte (všichni!), dokud se část z vás neotestuje. Po výsledcích testů si roušku budete moct sundat. Děkuji za dodržení pravidel.

Český jazyk a literatura: Mluvnice – tvarosloví. Literatura středověku. Informace – Mecl, Mogyoródi J.

Anglický jazyk:Nová gramatika make a let, žánry hudby a hudební nástroje.

Německý jazyk: Procvičování předložky IN + 4. pád, otázky na cestu. Opakování časových údajů.

Ruský jazyk: Kaťuša – znalost tří slok! + ověřím vaše znalosti (PL)

Matematika: Tento týden se budeme věnovat geometrii, abychom si trochu odpočinuli od výrazů. Zopakujeme si kruh a kružnici z loňského roku a využijeme tyto znalosti k počítání válce. Budeme potřebovat pomůcky na rýsování a PS geometrie 9. Na začátku hodin si dáme nějaká procenta a úlohy z Pythagoriád. Příprava na přijímačky opět v úterý v 12:45 hod. Pěkný týden Hana Ch.

Dějepis: Revoluce v Rusku a vznik SSSR.

Výchova k občanství: Občan a právo. Aktualita – Šálková, Šťastná.

Fyzika: opravná prověrka – z důvodu velkého podvodu!!! 🙁

Chemie: Alkaloidy

Přírodopis: Dodělávání plakátů-nerosty

Zeměpis: Mezinárodní organizace.

Hudební výchova: polyfonie

Výtvarná výchova: čtyři roční období

Tělesná výchova: korfbal, turistická vycházka

Výchova ke zdraví: psychické napětí.

Informatika:

Člověk a svět práce: AP

Rozumíme penězům: Finanční trh.

Barevná hodina: přáli jste si opět společnou snídani -už teď se na ni moc těším!!! 🙂