Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
9A

Týdenní plán od 15.11. do 19.11. pro třídu 9A

Týdenní plán – 9A

Zlatíčka tento týden zase bude trochu kratší. Ve středu 17.11. je státní svátek

Český jazyk a literatura: 1) Jakub Hanyk a Kryštof Kubát v akci, Tvarosloví – všeobecné znalosti, Literatura 2. pol 20. století –  práce s texty, filmové ukázky

Anglický jazyk: Nová gramatika make a let, žánry hudby a hudební nástroje.

Německý jazyk: Procvičování předložky IN + 4. pád, otázky na cestu. Opakování časových údajů.

Ruský jazyk: Kaťuša – znalost tří slok! + ověřím vaše znalosti (PL)

Matematika: Pokračujeme v kapitole VÝRAZY  a přesouváme se k mnohočlenům – připomeneme si jejich sčítání, odčítání a násobení. Čtvrteční hodinu věnujeme geometrii – připravte si potřebné pomůcky.

Dějepis: Revoluce v Rusku a vznik SSSR.

Výchova k občanství: Výběr školy-kritéria

Fyzika: podle vašeho požadavku – učíte vy – vysvětlíte zadaný úkol (uč. str. 22 cv. 1+2.

Chemie: Alkaloidy

Přírodopis: Dokončování plakátů-nerosty

Zeměpis: Mezinárodní organizace.

Hudební výchova: odpadá

Výtvarná výchova: Kresba postav

Tělesná výchova: korfbal, hodina s překvapením pod vedením Jakuba a Kryštofa

Výchova ke zdraví: Zdravý životní styl

Informatika:

Člověk a svět práce: AP

Rozumíme penězům: Finanční trh.

Barevná hodina: Malování po slepu-spolupráce