Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
7A

Týdenní plán od 15.11. do 19.11. pro třídu 7A

Týdenní plán – 7A

Český jazyk a literatura: Mluvnice – mluvnické kategorie sloves, slovesný rod. Sloh – popis. Literatura – rozbor textu. Informace – Málek, Mareš.

Anglický jazyk (Petra Lewington): Opakujeme na testík z celé Unit 5 (slovíčka a věty v minulém čase), seznámení s Bloggers 3, Unit 0.

Anglický jazyk: (Veronika Smith). V úterý nás čeká hodina na téma: I am creative. Hodina bude plná zábavy, her a jídla. Nezapomeňte se připravit a přineste si hrnek. Vaše výrobky, ukázky budete popisovat v angličtině. V dalších hodinách stále procvičujeme minulý čas prostý.

Anglický jazyk (Ottley Malá): Podíváme se na nová slovíčka – popis vlastností lidí a přidáme si další nepravidelná slovesa. Zopakujte si i ta, co už znáte – třeba o té volné středě.

Německý jazyk: Tento týden se budeme věnovat základním seznamovacím frázím, opakování dnů v týdnu a naučíme se měsíce.

Ruský jazyk:  V pondělí si zopakujeme slovní zásobu – zvířata, barvy. Zpřesníme a vysvětlíme si vaši samostatnou práci na téma Školní potřeby a vybavení. Naučíme se počítat. Středeční hodina odpadá. Dobrovolný domácí úkol: zjistěte u  rodinných příslušníků a kamarádů, jestli někdo nezná ruskou počítací básničku o zajíčkovi, pokuste se ji naučit.

Matematika: Z velkého tématu DĚLITELNOST nám už zbývají jen slovní úlohy využívající společné dělitele či násobky. Vše, co jsme se v tomto tématu naučili, budeme stále procvičovat a už začneme i prověřovat vaše znalosti a dovednosti. Čtvrteční geometrická hodina bude věnována trojúhelníkům. Připravte si potřebné pomůcky.

Dějepis: Náboženství: judaismus, křesťanství a islám.

Výchova k občanství:

Fyzika: Kreslíme grafy – pravidla; samostatná práce s grafy.

Přírodopis: Ptáci

Zeměpis: Dokončíme Afriku a budeme cestovat dále.

Hudební výchova: Zpěv s kytarou

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova:

Člověk a svět práce: Práce se dřevem

Barevná hodina: