Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
5B

Týdenní plán od 15.11. do 19.11. pro třídu 5B

Týdenní plán – 5B
Český jazyk:

Anglický jazyk:(Veronika Smith) – Uvidíme se pouze v pondělí a čtvrtek. Ve čtvrtek budu zkoušet ve dvojicích rozhovor z učebnice str. 17. Rozhovor je zpaměti. Podíváme se na základní rozkazy a zkusíme si popsat obrázek (uč. str. 22-23). Stále pracujte na cvičeních v pracovním sešitě. Ústně budu zkoušet ze slovní zásoby PS str. 66, barvy, školní pomůcky str. 68 (červeně označené) – v pondělí a čtvrtek. Písemné opakování unitu 0 s pomocí učebnice, pracovního sešitu a zápisků.

Matematika:

Informatika:

Vlastivěda:

Přírodověda:

Hudební výchova: Zpěv s kytarou

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova: Pohybové hry

Člověk a svět práce:

Barevná hodina: