Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
9B

Týdenní plán od 08.11. do 12.11. pro třídu 9B

Týdenní plán – 9B – Ahoj kamarádi, tento týden nás čeká po delší době opět testování. Prosím v pondělí přijďte na čas. (testují se ti, kteří nejsou očkovaní). Připomínám: máme tu nový měsíc, takže platba pro ty, kteří nezaplatili celou částku na ples + pro všechny 200,- spolek rodičů (pamatujte, že se vám vrací 25 procent zpět).

Český jazyk a literatura: Tento týden nebude sloh. Mluvnice (pondělí, čtvrtek) – tvarosloví. Literatura (úterý, středa, pátek) – středověká literatura. Informace (9. 11.) – Marek, Martinec.

Anglický jazyk: V úterý test slovíčka unit 6 (výběr slovíček), V pátek test trpný rod – přítomný čas a čas minulý. Budeme stále procvičovat trpný rod.

Německý jazyk: Úvod do nové lekce. Opakujte si stále předložky, v nové lekci nás budou čekat předložky ve spojení se 4. pádem.

Ruský jazyk: Kaťuša – čtení textu + nácvik; rozhovory + zajímavá fakta o Rusku.

Matematika: V pondělí budete mít místo matematiky zeměpis. Od úterý se budeme věnovat již složitějšímu počítání s výrazy. Na začátku hodin budou logické úlohy za sluníčko. Přípravka v úterý v pravidelném čase 12:45 hod a máte mít propočítané příklady na jednotky délky, obsahu a objemu. Nezapomeňte na přijímačkové sešity. Pěkný týden Hana Ch.

Dějepis: 20. léta 20. století ve světě a velká hospodářská krize.

Výchova k občanství: Občan a právo. Aktualita – Pavko, Popeláková.

Fyzika: Prověrka!

Chemie: Alkaloidy

Přírodopis: Budeme pokračovat v tvorbě plakátů. Nezapomeňte si vzít barvičky a případně vytisknout obrázky, které budete chtít použít.

Zeměpis: Mezinárodní organizace,

Hudební výchova: Taneční a pohybové dovednosti.

Výtvarná výchova: Dokončení komiksu – k odevzdání.

Tělesná výchova: překážková dráha, softbal

Výchova ke zdraví: Souvislost mezi fyzickým, duševním a sociálním zdravím.

Informatika: práce s informacemi, hoaxy

Člověk a svět práce: AP

Rozumíme penězům: Finanční trh.

Barevná hodina: Plány na jarmark – v průběhu vaší snídaně – těším se!