Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
9A

Týdenní plán od 08.11. do 12.11. pro třídu 9A

Týdenní plán – 9A

Zlatíčka tento týden nás po delší době čeká opět testování (v pondělí ráno). Týká se těch, kteří nejsou očkovaní. Přijďte prosím včas.

Je tady čtvrtletí. Věřím, že jste všichni udělali vše co bylo ve vašich silách a budete s hodnocením spokojeni.

Český jazyk a literatura:  Sloh: Vyprávěcí slohový postup, Literatura: opravný test z literatury – dle zadání a pokračujeme ve 40. letech v literatuře, Jazykové rozbory zaměřené na tvarosloví

Anglický jazyk: V úterý test slovíčka unit 6 (výběr slovíček), V pátek test trpný rod – přítomný čas a čas minulý. Budeme stále procvičovat trpný rod.

Německý jazyk: Úvod do nové lekce. Opakujte si stále předložky, v nové lekci nás budou čekat předložky ve spojení se 4. pádem.

Ruský jazyk: Kaťuša – zvládnutí čteného textu + nácvik ; rozhovory + zajímavá fakta o Rusku.

Matematika: Přesuneme se od mocnin k výrazům – číselným i algebraickým:) Nezapomeňte natrénovat shrnutí kapitoly o mocninách dle pracovního sešitu

Dějepis: 20. léta 20. století ve světě a velká hospodářská krize.

Výchova k občanství: Volba povolání

Fyzika: Prověrka!

Chemie: Alkaloidy

Přírodopis: Budeme pokračovat v tvorbě plakátů. Nezapomeňte si vzít barvičky a případně vytisknout obrázky, které budete chtít použít.

Zeměpis: Mezinárodní organizace.

Hudební výchova: Taneční a pohybové dovednosti.

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova: překážková dráha, softbal

Výchova ke zdraví: Zdravý životní styl

Informatika: práce s informacemi, hoaxy

Člověk a svět práce: AP

Rozumíme penězům: Finanční trh.

Barevná hodina: Hodnocení čtvrtletí