Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
6B

Týdenní plán od 08.11. do 12.11. pro třídu 6B

Týdenní plán – 6B

Ahoj všem v novém týdnu,

v pondělí na barevné hodině proběhne testování na covid, dále prosím mít aktivitku dle Lenčina pořadí. Tento den také zapíší učitelé čtvrtletní hodnocení do Bakalářů. Vidíte, jak čas rychle ubíhá. Už budete mít první čtvrtletí na druhém stupni za sebou a ani to nebolelo 🙂

Nerada to píšu, ale někteří z vás začali lajdačit, neplní si své úkoly, zapomínají pracovní sešity, stále se na něco omlouvají i vymlouvají…to se může projevit v hodnocení chování, kam tato nezodpovědnost patří . Tak na to, prosím, nezapomínejte. J.

Jinak všem přejeme hezký týden a jen  úsměv ve tváři. Jana a Lenka

Český jazyk a literatura: Tento týden se budeme věnovat především slohu. Čeká nás i vypravování na známku. Budeme také trochu pokračovat v učivu o psaní velkých písmen a začneme číst naše společné pověsti. Knihy dodám.

Anglický jazyk: Tento týden se budeme věnovat sportovním aktivitám a sportovnímu vybavení.

Matematika: V úterý se podíváme jak dopadla Pythagoriáda a budeme se na začátku hodin věnovat jednotlivým příkladům. Vašim postupům a hledáním, jak si zadání více přiblížit /např. obrázkem/, abychom byli při řešení úspěšnější. Dále budeme dělat Egyptské dělení chlebů a dřívka. V pondělí se uvidíme na doučování ve 13:45 hod. Pěkný týden Hanka Ch.

Dějepis: Shrnutí pravěku a pravěk na našem území.

Výchova k občanství:

Fyzika: Hmotnost těles ( v úterý nebudu, tak věřím,že to zvládnete s p. asistentkou); měření hmotnosti.

Přírodopis: Sinice a řasy. Zkusíme se prozkoumat bakterie na povrchu věcí, které běžně používáte.

Zeměpis: Mapy.

Hudební výchova: Karaoke

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova: překážková dráha, softbal

Výchova ke zdraví: Zdraví fyzické, psychické a sociální

Člověk a svět práce: Práce s tvrdým papírem – budete potřebovat kartón, nůžky, lepidlo a barevné fixy

Barevná hodina: Testování, aktivita a info tř. učitelky a asistentky pedagoga v ranním dopise

Konverzace v AJ: My town/My village.

Přírodovědný seminář: