Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
6A

Týdenní plán od 08.11. do 12.11. pro třídu 6A

Týdenní plán – 6A

A máme za sebou první čtvrtletí letošního školního roku. V příloze máte plakátek od Spolku rodičů ohledně plánovaného filmového představení. 

Vzhledem ke zhoršující se situaci nákazy Covid – 19 byl náš okres zařazen do screeningového antigenního testování žáků základních škol. Testování proběhne ve dnech 8. 11. a 15. 11. 2021 vždy na začátku 1. vyučovací hodiny. Testování se netýká naočkovaných žáků a žáků, kteří prodělali Covid – 19 nejdéle před 180 dny. Vše bude probíhat za již známých podmínek s použitím samovýtěru z okraje nosu

Český jazyk a literatura: Tento týden se budeme věnovat především slohu. Čeká nás i vypravování na známku. Budeme také trochu pokračovat v učivu o psaní velkých písmen a začneme číst naše společné pověsti. Knihy dodám.

Anglický jazyk: Tento týden se budeme věnovat sportovním aktivitám a sportovnímu vybavení.

Matematika: Tento týden nás čekají nová prostředí – EGYPTSKÉ DĚLENÍ CHLEBŮ a ŠIPKOVÉ GRAFY. Vrátíme se i k desetinným číslům.

Dějepis: Shrnutí pravěku a pravěk na našem území.

Výchova k občanství: Památky Unesco + video

Fyzika: Fyzikální veličiny a jejich měření – délka.

Přírodopis: Sinice a řasy. Zkusíme se prozkoumat bakterie na povrchu věcí, které běžně používáte.

Zeměpis: Mapy.

Hudební výchova: Karaoke

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova: Softball

Výchova ke zdraví: Zdravá výživa – způsob výživy PL

Člověk a svět práce:

Barevná hodina:

Konverzace v AJ: My town/My village.

Přírodovědný seminář: