Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
5A

18.-19. listopad pro nemocné

ČTVRTEK- MATEMATIKA– dú- učebnice 25/10 do sš, + příklady z tabule- 17 205:5, 20 123:3, 13 456:6, ČESKÝ JAZYK- PS 54/4a, 1,2, 57/1, čtení malá čítanka – další kapitola.

Urči slovní druhy_ “Pásli ovce valaši, při betlémské salaši, hajdom, hajdom, tydlidom. Anděšl se jim ukázal, do Betléma jim vzkázal. ”

VLASTIVĚDA: do sš nadpis Evropa – obrázek světadílů- vybarvi si pouze Evropu a modře oceány, opiš z učebnice článek o Evropské unii str 46 , kontrola domácího úkolu- čtení z mapy.

PÁTEK – MATEMATIKA – dělení dvouciferným číslem, podle učebnice. Dokončíme globus světa- připevníme háček a namalujeme vodovkami- PŘÍRODOVĚDA– LISTY- savana- rozděl zvířata do kategorí (pták, savec, ryba, obojživelník, hmyz, plaz) vytvoř si na to tabulku. Polární oblasti- označ pouze ptáky- Děti si vyberou ze zvířat z obrázku jedno, které bude námětem pro jejich domácí práci – lapbook.- Odevzdávají příští pátek.

ČESKÝ JAZYK – list – určujeme slovní druhy- koledy- pouze Veselé vánoční hody…, kontrolujeme domácí úkoly v PS.