Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
9B

Týdenní plán od 25.10. do 29.10. pro třídu 9B

Týdenní plán – 9B

Čeká nás doba podzimních prázdnin, proto tento týden půjdeme pouze dvakrát do školy. V době volna na sebe dávejte pozor, ať  se poté všichni ve zdraví zase  sejdeme. Načerpejte další energii !!!:-)

Český jazyk a literatura: Oprava slohové práce. Tvarosloví.

Anglický jazyk: Referát: Futuristic City/Building do úterý 26.10. (Přílohou).Slovní zásoba unit 6 – překlady se slovníkem. Uvidíme se pouze v úterý.

Německý jazyk: Tento týden se uvidíme jen v pondělí. Budeme stále procvičovat předložky ve 3. pádě (připravte se na testík).

Ruský jazyk: Budeme číst (i Kaťušu, abychom zvládli zpěv)

Matematika: Tento týden budeme společně pracovat pouze dvakrát. Připomeneme si počítání s výrazy s neznámou a zhodnotíme si práci za uplynulé dva měsíce. Pěkný týden Hana Ch.

Dějepis: Hospodářství v Československu.

Výchova k občanství: pracovní list – příprava na povolání.

Fyzika: Vlastnosti střídavého proudu.

Chemie: Bílkoviny

Přírodopis: Hodina nebude

Zeměpis: Hodina nebude – státní svátek.

Hudební výchova: odpadá

Výtvarná výchova: Dokončíte výkresy, které nemáte dokončené – abychom si je mohli vystavit.

Tělesná výchova: volejbal

Výchova ke zdraví: odpadá

Informatika: Prázdniny – uvidíme se v následujícím týdnu.

Člověk a svět práce: AP – připomínám úkol za měsíc říjen, viz učebna google class room

Rozumíme penězům: Cena (poptávka, nabídka, tvorba ceny)

Barevná hodina: Posnídáme spolu – nezapomeňte si hrnečky!