Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
7B

Týdenní plán od 25.10. do 29.10. pro třídu 7B

Týdenní plán – 7B

Končí nám říjen, tento týden se uvidíme pouze v pondělí a v úterý. Ve středu a v pátek máte podzimní prázdniny (ve čtvrtek je státní svátek). Odpočiňte si a načerpejte síly do dalších týdnů 🙂

Český jazyk a literatura: v pondělí i v úterý bude mluvnice (tvarosloví – zájmena, číslovky – pravopis).

Anglický jazyk (Petra Lewington): Tento týden se vůbec neuvidíme, takže máte čas pracovat na svém projektu Film review, který mi odevzdáte ve středu 3.11. a bude hodnocen váhou 8.

Anglický jazyk (Ottley Malá): Čeká nás společně jen jeden den a ten si uděláme na téma Halloween.

Anglický jazyk (Veronika Smith): Nezapomeňte na referát o svém oblíbeném herci na úterý 26.10. Zbytek hodiny si dáme téma Halloween.

Německý jazyk: Tento týden procvičujeme základní fráze v otázkách a odpovědích a opakujeme základní barvy.

Ruský jazyk: Nová písmenka; moje rodina.

Matematika: Budeme pokračovat v dělitelnosti. Doučování bude tento týden pouze v pondělí od 14:00.

Dějepis: Středověká Francie

Výchova k občanství: Hodina nebude – podzimní prázdniny.

Fyzika: Okamžitá rychlost; nezapomeňte odevzdat protokol laboratorní práce, doufám,že jste si to užili 🙂

Přírodopis: Naši obojživelníci

Zeměpis: Obyvatelstvo Afriky –  práce s mapou a grafy.

Hudební výchova: Kareoke

Výtvarná výchova: Hodiny nebudou – státní svátek.

Tělesná výchova:  překážková dráha, kruhový trénink

Člověk a svět práce: nebude

Barevná hodina: Předsudky.