Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
9A

Týdenní plán od 01.11. do 05.11. pro třídu 9A

Týdenní plán – 9A

Zlatíčka máme tu první listopadový týden. V pondělí si trošku pozměníme zasedací pořádek.

Český jazyk a literatura: Ohebné slovní druhy,  lit. 2.pol.20. st.

Anglický jazyk: Děkuji za krasně vypracované referáty na téma: Futuristic city/building. Tento týden se budeme zabývat trpným rodem v přítomném čase. V pátek kvíz slovní zásoba – unit 6.

Německý jazyk: Časování nepr. sloves. Doplňování textu.

Ruský jazyk: Pokračujeme ve čtení pohádky; vlastnosti člověka – nová slovní zásoba.

Matematika: Pokračujeme v procvičování pravidel počítání s mocninami, začneme opakovat výrazy – číselné i algebraické 🙂 Zkusíme i nějaké problémové úlohy z učebnice D.

Dějepis: Československo 20. léta 20. století.

Výchova k občanství: Volba budoucího povolání.

Fyzika: Příprava na prověrku.

Chemie: Bílkoviny

Přírodopis: Sulfidy-minerály

Zeměpis: Dekolonizace světa.

Hudební výchova: Česká renesance.

Výtvarná výchova: Koláž

Tělesná výchova: volejbal, korfbal

Výchova ke zdraví: Péče o děti. Adopce a pěstounství

Informatika: počítačová grafika – úvod

Člověk a svět práce: AP

Rozumíme penězům: Tvorba ceny. Inflace.

Barevná hodina: Kolektiv třídy