Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
8B

Týdenní plán od 01.11. do 05.11. pro třídu 8B

Týdenní plán – 8B Ahoj třído, moc vás všechny zdravím, doufám, že jste si užili podzimní prázdniny a jste všichni v pořádku. Uvidíme se příští pondělí, moc se na vás těším 🙂

Český jazyk a literatura: Ohebné slovní druhy, Romantismus a realismus

Anglický jazyk (Petra Lewington): Opakujeme slovíčka z Unit 0A-B (oslavy a počasí), a pokračujeme v prezentacích vašich projektů Památka ČR.

Anglický jazyk (Ottley Malá): Určitě si napíšeme testík na nová slovíčka – životní prostředí, ekologie. Naučíme se vyjadřovat velká čísla, procenta, čtvereční metry apod. Také porovnávat různá množství.

Německý jazyk: Práce s textem. Popis zvířete. Stále zkouším časování slovesa haben.

Ruský jazyk: Vybavení bytu; naučíme se používat: já mám – ty máš + příslušná slovíčka, která znáte.

Matematika: Tento týden nám vládne Pythagoras – kromě procvičování úloh využívajících Pythagorovu větu na vás čekají i úlohy z matematické soutěže 🙂 Na odreagování se podíváme na pár dalších úloh z učebnice – kombinatorika a problémové úlohy (do těch se pustíte v týmech).

Informatika: MS Word – formátování textu – písmo, odstavec; obrazce – obtékání; styly – seznámení

Dějepis: Osvícenství a osvícenský absolutismus. Ve čtvrtek budeme psát slíbený test.

Výchova k občanství: Jak poznávám a vnímám

Fyzika: Energie; polohová energie.

Chemie: Atom. A napíšeme si test na hmotnostní zlomek.

Přírodopis: Šelmy

Zeměpis: Hospodářství Evropy.

Hudební výchova: Klasicismus

Výtvarná výchova: Čtyři roční období, kresba

Tělesná výchova: Basketbal

Barevná hodina: Reflexe podzimních prázdnin, aktivity