Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
8A

Týdenní plán od 01. 11. do 05. 11. pro třídu 8. A

Týdenní plán – 8. A

Andílci, děkuji za příjemně strávenou exkurzi v Praze. Věřím, že jste si i užili podzimní prázdniny. Určitě se k nim vrátíme i o barevné hodině.

Nezapomeňte na možnost placení příspěvku na SR – 200 Kč (kdo ještě neplatil).

Hezký týden, RV

Český jazyk a literatura: Tento týden nebude sloh. Mluvnice (pondělí, středa, čtvrtek) – ohebné slovní druhy. Literatura – cestopisy, informace (2. 11.) – Hadrbolec, Houžvičková, Hovorka.

Anglický jazyk (Petra Lewington): Opakujeme slovíčka z Unit 0A-B (oslavy a počasí), a pokračujeme v prezentacích vašich projektů Památka ČR.

Anglický jazyk (Veronika Smith): Na úterý referát na téma: Futuristic city/building. Slovní zásoba – Ochrana životního prostředí. Kvíz, mluvení – How green are you? Na pátek místo testu: Návrh látkové tašky.

Německý jazyk: Práce s textem. Popis zvířete. Stále zkouším časování slovesa haben.

Ruský jazyk: Vrátíme se k bydlení. Vyjádření toho, že máme něco nového, nácvik minirozhovorů. Mluvní cvičení – co už umíme říct. Dalších, posledních 10 písmen nebo znaků azbuky. Opakování. Zpěv.

Matematika: Tento týden nám vládne Pythagoras – kromě procvičování úloh využívajících Pythagorovu větu na vás čekají i úlohy z matematické soutěže 🙂 Na odreagování se podíváme na pár dalších úloh z učebnice – kombinatorika a problémové úlohy (do těch se pustíte v týmech).

Informatika: MS Word – formátování textu – písmo, odstavec; obrazce – obtékání; styly – seznámení

Dějepis: Osvícenství.

Výchova k občanství: Psychické procesy a stavy. Aktualita – Kučaba, Kůrka, Málková, Mestek.

Fyzika: Energie; polohová energie.

Chemie: Atom. A napíšeme si test na hmotnostní zlomek.

Přírodopis: Šelmy

Zeměpis: Obyvatelstvo Evropy – PL. Hospodářství.

Hudební výchova: Bach, Hendel, Vivaldi.

Výtvarná výchova: Dokončení strašidelného hradu

Tělesná výchova: volejbal

Barevná hodina: Aktivity