Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
7A

Týdenní plán od 01.11. do 05.11. pro třídu 7A

Týdenní plán – 7A

Máme za sebou podzimní prázdniny, tak doufám, že jste si je pořádně užili a odpočinuli. Ve čtvrtek nás čeká výlet do ZOO Dvůr Králové. Bude se strhávat z kont.

Stále je  možnost platit příspěvek na SR  200 Kč (kdo ještě neplatil).

Český jazyk a literatura: Tento týden nebude sloh. Mluvnice (pondělí + úterý) – zájmena, číslovky. Literatura – rozbor textu.

Anglický jazyk (Petra Lewington): Prezentace projektu Film review, který mi odevzdáte ve středu 3.11., bude hodnocen váhou 8. Pokračování v Unit 5C A star’s biography.

Anglický jazyk (Ottley Malá): Procvičujeme nová slovíčka – kreativní činnosti, otázky Jak často…? a odpovědi na ně. Určitě si na to v týdnu napíšeme testík. V pátek se podíváme na vyjádření procent a porovnávání množství – méně, více apod.

Anglický jazyk (Veronika Smith):  Kreativní činnosti unit 1A, vyjádření množství.

Německý jazyk: Opakujeme barvy, naučíme se pojmenovat dny v týdnu a procvičujeme základní fráze. Ve středu si napíšeme testík.

Ruský jazyk: Opakování, procvičování známých slovíček a frází. Mluvní cvičení- vyprávění o rodině dle zadání z hodiny. Středa – první test z probraných písmen. Písanka má být hotová na str. 9.

Matematika: Pokračujeme v tématu dělitelnost – už poznáme dělitele a násobky, prvočísla a čísla složená, ale zkusíme objevit nějaké “finty”, s nimiž nám úlohy půjdou řešit ještě lépe a rychleji 🙂 Také si zkusíte vyřešit úlohy z matematické soutěže Pythagoriáda.

Dějepis: Vznik islámu.

Výchova k občanství:

Fyzika: Okamžitá rychlost – práce s grafem; měření rychlosti.

Přírodopis: Plazi – úvod do látky, Želvy, hadi, ještěři

Zeměpis: Regiony Afriky. Testík – obyvatelstvo Afriky.

Hudební výchova: Klasická hudba

Výtvarná výchova: hodina nebude – výlet do ZOO

Tělesná výchova: volejbal

Člověk a svět práce: Práce na školním pozemku

Barevná hodina: Jak jsme trávili prázdniny