Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
6A

Týdenní plán od 01.11. do 05.11. pro třídu 6A

Týdenní plán – 6A

Přeji vám úspěšné vykročení do prvního listopadového týdne. V pondělí si opět změníme zasedací pořádek, tak uvidíme, kam vás los posadí tentokrát 🙂 Těším se a vaše vyprávění zážitků z podzimních prázdnin.

Český jazyk a literatura: Dokončíme podstatná a začneme přídavná jména

Anglický jazyk: Tento týden se věnujeme tématu denních aktivit. Ve čtvrtek si napíšeme testík ze slovíček.

Matematika: Pokračujeme v prostředích MINCE a DŘÍVKA. V úterý vás čeká matematická soutěž Pythagoriáda.

Dějepis: Využívání kovů a zemědělství v pravěku.

Výchova k občanství: Národní cítění – vlastenectví nebo nacionalismus

Fyzika: Fyzikální veličiny, test z kapitoly Látky, tělesa, atomy.

Přírodopis: Bakterie. A vypracujete si pracovní list buňka.

Zeměpis: Souřadnice, časová pásma. Test – Země, pohyby Země a jejich důsledky.

Hudební výchova: Zpěv písní, karaoke

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova: přehazovaná

Výchova ke zdraví: Zdravá výživa – vliv výživy na zdravotní stav lidí

Člověk a svět práce: Práce na školním pozemku

Barevná hodina: svátek Dušiček

Konverzace v AJ: Halloween.

Přírodovědný seminář: