Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
5B

Týdenní plán od 01.11. do 05.11. pro třídu 5B

Týdenní plán – 5B
Český jazyk:

Anglický jazyk: Opakování řadových číslovek, spellování, abeceda, školní předměty, ve středu Halloweenská hodina, rozkazy ve větě a zdvořilá žádost. Ve čtvrtek test na řadové číslovky, datumy.

Matematika:

Informatika: Microsoft Excel

Vlastivěda:

Přírodověda:

Hudební výchova: Pravěké hudební nástroje

Výtvarná výchova:

Tělesná výchova: Kopaná, vybíjená

Člověk a svět práce:

Barevná hodina: