Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
Aktuality

Vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021

Vzhledem k probíhající distanční výuce není možné žákům, kteří se vzdělávají distančně, vydat pololetní vysvědčení /výpis/ v listinné podobě. Dne 28. 1. v 8,00 hodin bude vysvědčení za 1. pololetí školního roku 2020/2021 uvolněno ke zhlédnutí v informačním programu Bakaláři. Po přihlášení je nutné kliknout na “Klasifikaci” a následně na “Pololetní klasifikaci”. Pokud byl žák hodnocen slovně /1. – 3. ročník/, je ještě nutné kliknout v pravém horním rohu na “Slovní hodnocení”, kde se zobrazí všechna slovní hodnocení za školní docházku. Nejnovější je nejníže. Žáci 1. – 2. ročníku obdrží pololetní slovní vysvědčení v listinné podobě 28. 1. 2021. Ostatní žáci dostanou listinnou podobu pololetního vysvědčení /výpisu/ po návratu do školy.

V mobilní aplikaci programu Bakaláři lze zhlédnout pololetní vysvědčení v položce “Pololetí”. Slovní hodnocení v mobilní aplikaci zhlédnout nelze, pouze ve webové aplikaci programu Bakaláři.