Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
Aktuality

Výuka od 4. 1. 2021

Od 4. 1. 2021 bude prezenční výuka ve škole pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Výuka bude probíhat dle stanoveného rozvrhu – viz týdenní plány jednotlivých tříd. Žáci 3. – 9. ročníku budou v režimu distanční výuky. Tato výuka bude probíhat dle rozvrhu pro distanční výuku /platný od začátku distanční výuky/. Ti žáci, kteří již odevzdali notebooky nebo kamery si je mohou opět vyzvednout v pondělí 4. 1. 2021 od 7,30 do 14,30 hodin v ředitelně školy. Distanční výuka je povinná a žáci jsou povinni se jí účastnit. Školní družina je pouze pro žáky 1. a 2. ročníku. Obědy ve školní jídelně budou mít přihlášeni žáci 1. a 2. ročníku. Pokud se nebudou chtít stravovat od 4. 1. 2021, musí si obědy odhlásit. Žáci 3. – 9. ročníku si mohou obědy ve školní jídelně objednat a vyzvednout do jídlonosičů v době od 12,45 do13,15 hodin.

Období distanční výuky je velmi náročné pro všechny a chci věřit, že tentokrát nebude tak dlouhé. Už i proto, že je nutné se vypořádat s pololetním vysvědčením. Období od 4. do 20. 1. bude důležité pro uzavření klasifikace v rámci distanční výuky v lepším případě prezenční výuky. Žáci budou mít i individuální možnost se dohodnout s vyučujícím, jakou formou své znalosti prokáží, aby pokud možno docházelo k hodnocení nedostatečnou jen ve výjimečných případech.