Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
Spolek rodičů

Platba příspěvku prodloužena

Dobrý den,

Spolek rodičů se rozhodl prodloužit splatnost příspěvků do konce kalendářního roku, tedy do 31.12.2020. Příspěvek ve výši 200 Kč na žáka je stále možné platit hotově v pokladně školy nebo poukázat na bankovní účet č.: 256 645 670/0300, VS 2020. Do zprávy pro příjemce uveďte, prosím, jméno a příjmení dítěte a třídu

Děkujeme,

Spolek rodičů při ZŠ Plaňany