Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
Aktuality, banner

Uzavření škol

Vážení zákonní zástupci žáků, milí žáci, ocitáme se v několikanásobně horší epidemiologické situaci, než tomu bylo na jaře. Vláda rozhodla o uzavření škol a přechodu k distanční výuce. Nařízená doba je do 23. 10. 2020 a následný týden budou školy uzavřeny z důvodu prodloužených podzimních prázdnin do 30. 10. 2020. Žáky čeká distanční povinná výuka, která od druhého ročníku bude probíhat v aplikaci Google Classroom. Žáci mají hesla, jsou téměř všichni přihlášeni do kurzů /jednotlivých předmětů/ a byli zaškoleni v obsluze této aplikace. Část úkolů bude žákům zadávána v podobě pracovních listů, odkazů na pracovní sešity, úkolů doplňovacích, zadání filmových odkazů na různá témata. Několik hodin týdně bude probíhat online výuka – obraz a zvuk s vyučujícím. Rozvrh této výuky vám bude sdělen třídním učitelem. Většině z vás technika funguje a dle novely školského zákona je online výuka povinná. Vaši vyučující mají povinnost vysílat a zároveň si evidovat, kdo nebyl ve vysílané hodině přítomen. Pokud se nebudete výuky účastnit, budeme požadovat vysvětlení od zákonných zástupců, proč tomu tak je. Vaše práce bude hodnocena a výsledky se budou započítávat do celkového hodnocení za 1. pololetí. Žákům 1. ročníku bude práce zadávána v týdenním plánu na webových stránkách školy a zároveň v Google Classroom, kde lze využít zpětné zasílání splněných úkolů. Věřím, že vše zvládneme, že si budeme vzájemně pomáhat a toto nepříjemné období ve zdraví překonáme a negativních hodnocení distanční výuky bude co nejméně.