Základní škola Plaňany, okres Kolín
Pražská 28
281 04 Plaňany
IČO: 46383433
DIČ: CZ46383433
tel.: 321 792 222 (škola)
tel.: 321 792 107 (školní jídelna)
e-mail: zsplanany@cbox.cz
datová schránka: 6vjjjkf
Aktuality

Nová opatření v souvislosti s covid – 19 platná ve škole od 5. 10. 2020

Ke dni 5. 10. 2020 není v naší škole hlášen žádný pozitivní žák ani zaměstnanec.

Od 5. 10. 2020 nemohou žáci ve škole zpívat. Žáci druhého stupně se nepřevlékají na tělesnou výchovu a sportovní hry. V těchto hodinách půjdou na vycházku do okolí školy nebo při nepříznivém počasí budou probírat teorii sportovních her /pravidla, sledování významných utkání z historie sportovních her/. Ve školní jídelně je nové rozestavění stolů – pro čtyři strávníky /z jedné třídy/.

Znovu připomínám skutečnost, že žáci o přestávkách chodí pouze na WC jinak třídy neopouští. V polední přestávce jdou společně na oběd se svým vyučujícím. Kdo nechodí do školní jídelny na obědy je v době polední přestávky ve třídě nebo opustí školu.