Informace k Legolandu

Autor: Kateřina Malá Ottley | Vydáno: 06.05.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 91x

Doplatek Legoland

Připomínáme: 10.5.2019 je poslední možnost doplatit výlet do Legolandu!

Autor: Kateřina Malá Ottley | Vydáno: 02.05.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 34x

Kino a zábava v květnu

Autor: Kateřina Malá Ottley | Vydáno: 28.03.2019 | Přílohy: 2 | Přečteno: 53x

Novým předsedou SRZŠ Plaňany je Jindřich Kubec

Vážení rodiče,

velké díky za vyjádření vašeho souhlasu s návrhem stanov Spolku rodičů při ZŠ Plaňany. Na schůzce, která proběhla dne 5. listopadu 2015, jsme vyhodnocením všech hlasovacích lístků mohli konstatovat, že návrh stanov byl nadpoloviční většinou rodičů (přesně 268 hlasy) schválen. Poté bylo možné přistoupit k volbě předsedy. Navrženi byli 3 kandidáti, kteří s nominací na post předsedy souhlasili. Nejvíce hlasů získal ing. Jindřich Kubec, který se tímto stává předsedou na období 5-ti let.
V těchto dnech se již připravuje návrh na zápis změn (nové stanovy a předseda) do spolkového rejstříku. Po zapsání změn bude SRZŠ Plaňany uveden do souladu s novým občanským zákoníkem.

Autor: J. Smitková | Vydáno: 19.11.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 2079x

Sdružení rodičů má nové stanovy!

Vážení rodiče,

na konci minulého školního roku jsme započali s prací na novém znění stanov, což vyplynulo z platnosti Nového občanského zákoníku. O této skutečnosti jste byli také informováni na třídních schůzkách 15. 9. 2015. Stanovy vznikly ve spolupráci s advokátkou Mgr. Alenou Hájkovou.
Všechny rodiče prosíme o vyjádření souhlasu s navrhovaným zněním na přiloženém lístečku.

Autor: J. Smitková | Vydáno: 12.10.2015 | Přílohy: 2 | Přečteno: 2191x

Zápis SRZŠ ze dne 9.9.2015

Autor: E. Juráňová | Vydáno: 09.09.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 2081x

LEGOLAND - 7. května 2015

I v letošním školním roce pořádá sdružení rodičů jednodenní výlet do zábavního parku Legoland v Německu. Pojedeme dne 7. května 2015 brzy ráno, cena = 750,- Kč/osobu + na vstup 8 EUR/dítě nebo 21 EUR/dospělý. Přihlásit se můžete u Denisy Volkové, tel. 722 914 800 (volejte po 12:00 hod.).

Autor: J. Smitková | Vydáno: 31.03.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3177x

Zápis - Sdružení rodičů ZŠ Plaňany - 3. 3. 2015

Zápis - Sdružení rodičů ZŠ Plaňany - 3. 3. 2015


Autor: J. Smitková | Vydáno: 06.03.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3584x

Zápis - Sdružení rodičů ZŠ Plaňany - 11. 2. 2015

Zápis - Sdružení rodičů ZŠ Plaňany - 11. 2. 2015

Autor: J. Smitková | Vydáno: 19.02.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3242x

Zápis - Sdružení rodičů ZŠ Plaňany - 6.11.2013

Zápis ze dne 6.11.2013

Přítomni: pí. Faltysová, pí. Jamborová, pí. Tvrdíková, pí. Smitková, p.Kubec, pí.Kubátová, Juráňová E., p.Šimíček
Omluveni: paní Kulhavá,pí.Pršová, pí.Volková, pí.Raková Host: ředitel školy Mgr.M.Šmahel

1. Paní Smitková informovala o finančním zůstatku v bance a v pokladně
banka: 78.737,15,-Kč
pokladna: 5.995,-Kč
Zatím je příspěvek od rodičů pro tento školní rok k dnešnímu dni 33.000,- Kč
DĚKUJEME VŠEM RODIČŮM, KTEŘÍ PŘISPĚLI
2.Sdružení zajistí pro Čertovský den 300ks čokolád
3.příští schůzka bude 5.2.2014

Autor: Jana Jamborová | Vydáno: 06.11.2013 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3592x

Zápis - Sdržení rodičů ZŠ Plaňany - 6.2.2013

Zápis ze dne 6.2.2013

Přítomni: pí.Volková, pí.Ryšavá, pí.Juráňová, pí.Jamborová, pí.Drahotová
Omluveni: pí.Raková, pí.Tvrdíková,pí.Kulhavá, p.Šimíček, p.Kubec, pí.Ležalová, pí.Smitková, pí.Faltysová, pí.Černíková
Host: Mgr. Charvátová H.

1. Finanční zůstatek v pokladně: 6.367,-Kč, v bance: 65.112,38,-Kč (nový účet), 647,99,-Kč (starý účet)
2. Příspěvek od rodičů pro školní rok 2012/2013 do 1.2.2013 : 46.800,-Kč
celkem přispělo 72,2% rodičů
3. Sdružení rodičů uvítá sponzorské dary od rodičů a firem.
4. pí.Charvátová nás seznámila s průběhem záspisu do 1.tříd, kterého se účastnilo 40 dětí.
Z toho 35 dětí půjde prvně do školy 1.9.2013.
5. Zatím se ne všechny třídy domluvily jak naloží s finanční odměnou SR pro svou třídu.
Jejich rozhodnutí zde potom zveřejníme.
6. Dne 12.2.2012 ve škole proběhne Masopust, je to nová akce školy, které se účastní všechny třídy.
7. Dne 16.2.2013 uspořádáme tradiční Dětský karneval v prostorách školní jídelny. Pokud by chtěl někdo z rodičů přispět na tuto akci finančně, sladkostí nebo nějakým dárkem může zkontaktovat některého zástupce SR.
8. O veškerých akcích SR budou děti i jejich rodiče včas informováni prostřednictvým stránek Sdružení rodičů.
8. Příští schůzka SR 3.4.2013 od 17.00zapsala 6.2.2013 Jamborová Jana

Autor: Jana Jamborová | Vydáno: 06.02.2013 | Přílohy: 1 | Přečteno: 5155x

Zápis - Sdržení rodičů ZŠ Plaňany - 6.12.2012

Zápis ze dne 6.12.2012

Přítomni: pí.Volková, pí.Ležalová, pí.Smitková,pí.Černíková, pí.Jamborová, pí.Faltysová, pí.Kulhavá, p.Šimíček, p.Kubec
Omluveni: pí.Drahotová, pí.Raková, pí.Tvrdíková,pí.Ryšavá
Host: Mgr. Charvátová H.

1. Finanční zůstatek v pokladně: 9.736,-Kč, v bance: 65.671,32,-Kč
2. Příspěvek od rodičů pro školní rok 2012/2013 do 6.12.2012 : 46.400,-Kč
3. Mezi třídy bude rozděleno 25% z celkové částky.
= 11.750,-Kč.
4. Sdružení rodičů uvítá sponzorské dary od rodičů a firem.
5. Dne 5.12. proběhl ve škole čertovský den.
Odměny pro děti tentokrát nezajišťovalo pouze Sdružení rodičů, ale sladkým sponzorským darem, který byl rozdělen mezi 4třídy prvního stupně, přispěl pan Tomáš Kučera, kterému i tímto velice děkujeme.
6.Dne 20.12.2012 od 015:30-17:00 se uskuteční v prostorách fary tradiční Vánoční jarmark.
7. Burza knih a Dvd uskutečněná 14.11. se u žáků setkala s úspěchem, proto bychom ve druhém pololetí uspořádali burzu ještě jednou.
8. O veškerých akcích SR budou děti i jejich rodiče včas informováni prostřednictvým stránek Sdružení rodičů.
8. Příští schůzka SR 6.2.2013 od 17.00zapsala 6.12.2012 Jamborová Jana

Autor: Jana Jamborová | Vydáno: 06.12.2012 | Přílohy: 0 | Přečteno: 5049x