Kalendář

Zápis do 1. ročníku - 05.04.2019

Zápis do 1. ročníku Základní školy Plaňany, okres Kolín
se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
dne 5. 4. 2019 od 15,30 hodin
/všichni se sejdeme ve školní jídelně ve stanovený čas, a proto Vás žádáme o dochvilnost/

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013 a ty děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského zápisu.
• vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte
• na místě zápisu vyplníte Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
• rodiče dětí, kterým byl odklad v loňském roce povolen, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
• dostavíte se i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu /pokud nebylo s vedením školy dohodnuto jinak/
• vyplníte a odevzdáte formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, ke kterému nejpozději do 30. 4. 2019 dodáte doporučení pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, můžete nás navštívit kterýkoliv pracovní den do 30. 4. 2019. V tomto případě Vás žádáme o telefonickou informaci /321792222, 603731118/, že se nedostavíte a domluvu dne a hodiny náhradního zápisu Vašeho dítěte.
Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání
1. spádovost
2. děti s odkladem povinné školní docházky
Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2019
• může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019/ 2020
• musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2019 doporučení z pedagogicko psychologické poradny
• musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2019 doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře

Mgr. Martin Šmahel, ředitel Základní školy Plaňany, okres Kolín

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 18.03.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 15x

Konzultace 2. st. - 24.04.2019

Termín jarních konzultací je stanoven na 24. 4. 2019 od 13,15 do 17,30 hodin.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 21.11.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 43x