Aktuality

Třídní schůzky

Třídní schůzky s plenárním zasedáním Spolku rodičů se konají dne 10. 9. 2019 od 15,30 hodin ve školní jídelně.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 10.09.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 25x

Žádosti o uvolnění z části výuky z důvodu dopravní obslužnosti

Žádat o uvolnění z části výuky z důvodu dopravní obslužnosti mohou žáci dojíždějící do Radimi a Vrbčan spojem v 15,16 hodin. Budou uvolněni v 15,00 hodin. Žáci končící v 13,25 hodin a jedoucí do Radimi a Vrbčan, využijí spoj ve 14,16 hodin. Na spoj s odjezdem 13,16 hodin uvolněni nebudou. Rovněž nelze uvolňovat žáky končící 13,25 hodin na spoj 13,23 hodin na Kolín. Odchází o 10 minut dříve polovina žáků a výuka ztrácí smysl. Dojíždějící žáci 6. a 7. ročníku mají možnost do odjezdu autobusu být ve škole pod pedagogickým dohledem nebo navštěvovat školní klub - klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v anglickém jazyce, hra na kytaru.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 03.09.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 10x

Informační zpravodaj 20192020

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 29.08.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 182x

Informace pro první ročníky

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 29.08.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 42x

Sešity 2019/2020

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 27.06.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 660x

Seznam potřeb pro budoucí prvňáky - 2019/2020

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 90x

Seznam 1. A - 2019/2020

Třídní učitelka Mgr. Lucie Skalová

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 107x

Seznam 1. B - 2019/2020

Třídní učitelka Mgr. Alena Siřínková

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 104x

Absence a obědy

Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. V první den nepřítomnosti je možno oběd odebrat do jídlonosiče. Za takto neodhlášený oběd bude proveden dopočet do plné ceny oběda, kdy bude v současné době doúčtováno 37,50 Kč za jeden neodhlášený oběd v době nepřítomnosti, o tuto částku bude poníženo osobní konto strávníka ve stravovacím programu s poznámkou neodhl. oběd měsíc/rok.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 18.11.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 66x

Jak na vši - je to opakující se problém

Ve Školním řádu je popsán postup školy při výskytu vší. V případě výskytu vší je nutné dodržet všechna dostupná pravidla očisty a likvidace. Co je veš dětská a jak ji likvidovat najdete v příloze ve dvou článcích ze stránek Ministerstva zdravotnictví ČR a Celostní medicíny.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 26.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 118x

Řád školní jídelny

Autor: Eliška Javorská | Vydáno: 05.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 102x

Pokladní hodiny na placení obědů

Autor: Eliška Javorská | Vydáno: 05.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 111x

Strategie rozvoje školy 2018 - 2021

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 31.08.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 170x

Přihláška na střední školu

Autor: Hana Charvátová | Vydáno: 21.02.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 259x

Absence a obědy

Druhý a další den při nepřítomnosti žáka ve škole je nutno mít odhlášen oběd, neboť žák nemá nárok na zvýhodněné stravování, jinak škola musí vybrat za takto neodhlášený oběd režijní náklad, který v současné době činí 26 Kč a bude o tuto částku poníženo osobní konto strávníka ve stravovacím programu.
V první den nepřítomnosti je možno odebrat oběd do jídlonosiče.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 21.09.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3129x

Úprava směrnice k poplatkům za školské služby

Ze směrnice vydané dne 9. 6. 2011 byla vyjmuta možnost platby na pololetí. Celé znění viz příloha

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 17.08.2011 | Přílohy: 1 | Přečteno: 8537x