Aktuality

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku ZŠ Plaňany pro školní rok 2018/2019

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 23.04.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 37x

Konzultace 2. stupeń

Dne 18. 4. od 13,15 do 17,30 hodin se uskuteční konzultace pro 2. stupeň.
Paní učitelka Černá bude do 15,30 hodin a náhradní termín vypsala na čtvrtek 26. 4. od 15,15 do 17,00 hodin.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 12.04.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 4x

Úspěšná účast na olympiádě v Aj

Dne 22. 2. 2018 se zúčastnili naši žáci okresní olympiády v anglickém jazyce.
Jejich výsledky byli vynikající.
Matěj Petrák /VII. třída/ obsadil 2. místo
Anna Krupková /IX. třída/ obsadila 3. místo
Matějovi i Aničce děkuji za vzornou a úspěšnou reprezentaci naší školy.
M. Šmahel

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 09.03.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 35x

Společný školský obvod ZŠ Plaňany

Společný školský obvod Základní školy Plaňany, okres Kolín tvoří tyto obce: Plaňany, Zalešany, Krychnov, Plní Voděrady, Křečhoř, Vrbčany, Libodřice, Žabonosy, Břežany I, Chocenice.
Základní škola Plaňany, okres Kolín se blíží k maximální naplněnosti /400 žáků/ a trvalé bydliště ve společném školském obvodu ZŠ Plaňany je jedna z podmínek přijetí k základnímu vzdělávání na naší škole v případě maximální naplněnosti školy.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 07.03.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 34x

Zápis do 1. ročníku 2018

Zápis do 1. ročníku Základní školy Plaňany, okres Kolín
se koná podle § 36, 37 a 46 zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
dne 6. 4. 2018 od 15,30 hodin
/všichni se sejdeme ve školní jídelně ve stanovený čas, a proto Vás žádáme o dochvilnost/

K zápisu se dostaví děti narozené v období od 1. 9. 2011 do 31. 8. 2012 a ty děti, které mají odklad povinné školní docházky z loňského zápisu.
• vezměte s sebou svůj OP a rodný list dítěte
• na místě zápisu vyplníte Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání,
• rodiče dětí, kterým byl odklad v loňském roce povolen, musí požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky, tedy vyplnit Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání
Pokud budete žádat o odklad povinné školní docházky § 37 Zákona č. 561/2004 Sb. (školský zákon)
• dostavíte se i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu
• vyplníte a odevzdáte formulář Žádost o odklad povinné školní docházky, ke kterému nejpozději do 30. 4. 2018 dodáte doporučení pedagogicko psychologické poradny a odborného lékaře nebo klinického psychologa
Náhradní termín zápisu
Pokud se nemůžete z jakéhokoli důvodu k zápisu dostavit, můžete nás navštívit kterýkoliv pracovní den do 30. 4. 2018. V tomto případě Vás žádáme o telefonickou informaci /321792222, 603731118/, že se nedostavíte a domluvu dne a hodiny náhradního zápisu Vašeho dítěte.
Kritéria přijetí k základnímu vzdělávání
1. spádovost
2. děti s odkladem povinné školní docházky
Předškolák, kterému bude 6 let až po 1. 9. 2018
• může absolvovat zápis v řádném termínu zápisu do 1. tříd pro školní rok 2018/ 2019
• musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let do 31. 12. 2018 doporučení z pedagogicko psychologické poradny
• musí mít doporučení – pro děti, které dosáhnou věku 6 let po 31. 12. 2018 doporučení z pedagogicko psychologické poradny a od odborného lékaře

Mgr. Martin Šmahel, ředitel Základní školy Plaňany, okres Kolín

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 28.02.2018 | Přílohy: 2 | Přečteno: 160x

Legoland 2018

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 27.02.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 123x

Přihláška na střední školu

Autor: Hana Charvátová | Vydáno: 21.02.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 53x

Co udělat při potížích s přihlášením na Bakaláře

Vzhledem k nutné nové aktualizaci a ochraně dat mohou nastat potíže s přihlášením od 1. 2. 2018. Pokud se tak stane, ručně si prosím změňte přihlašovací adresu na https://zsplanany.bakalari.cz
Jedná se zejména o přihlašování prostřednictvím mobilních telefonů, kde bude nutné nově vyhledat školu a vložit nový odkaz https://zsplanany.bakalari.cz.
Přihlašovací jména a hesla zůstávají stejná.
Děkuji za pochopení M. Šmahel

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 31.01.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 35x

Žádost o uvolnění z výuky z důvodu zhoršené dopravní obslužnosti

Tuto žádost lze uplatnit pouze v odůvodněných případech.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 20.11.2017 | Přílohy: 1 | Přečteno: 290x

Informační zpravodaj 2017-2018

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 04.09.2017 | Přílohy: 1 | Přečteno: 732x

SEZNAM VĚCÍ PRO PRVNÍ TŘÍDU

seznam věcí a informace ke stažení
http://www.zsplanany.cz/doc/seznam-2017.pdf

Autor: Jan Němec | Vydáno: 09.08.2017 | Přílohy: 1 | Přečteno: 593x

Sešity 20172018

Seznam sešitů po školní rok 2017/2018 obsahuje sešity a potřeby, které zakoupí rodiče žáků. V Aj, kde nejsou žádné sešity, bude dořešeno v září - důvodem jsou nově příchozí učitelé a rozdělení do skupin. V září budou žáci 6.a 9. ročníku rozděleni na 1 volitelný předmět - 6. ročník vybírá z této nabídky /užité výtvarné umění, konverzaci v Aj, hudební seminář/, 9. ročník /konverzace v Aj, ekologický seminář/.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 11.07.2017 | Přílohy: 1 | Přečteno: 1204x

Absence a obědy

Druhý a další den při nepřítomnosti žáka ve škole je nutno mit odhlášen oběd, neboť žák nemá nárok na zvýhodněné stravování, jinak škola musí vybrat za takto neodhlášený oběd režijní náklad, který v současné době činí 26 Kč a bude o tuto částku poníženo osobní kontro strávníka ve stravovacím programu.
V první den nepřítomnosti je možno odebrat oběd do jídlonosiče.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 21.09.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3028x

Úprava směrnice k poplatkům za školské služby

Ze směrnice vydané dne 9. 6. 2011 byla vyjmuta možnost platby na pololetí. Celé znění viz příloha

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 17.08.2011 | Přílohy: 1 | Přečteno: 8432x