Aktuality

Pozdrav žákům a rodičům

Vážení rodiče, milí žáci,
máme za sebou třetí týden distančního vzdělávání a období, kdy se nemůžeme potkávat, povídat si, spolupracovat a společně se bavit. Podle všech předpokladů nás takových týdnů čeká ještě docela hodně. Nejnáročnější úkol už máte za sebou, většina z vás dokázala v sobě zmobilizovat síly na domácí učení. Vím, je to složité, donutit se, stanovit si čas na učení, mít klid a techniku jen pro sebe. Museli jste se vy, žáci, ale i vy rodiče naučit pracovat se zadáváním, vypracováním a odesláním úkolů na dálku /stáhnout soubory, vyplnit, ofotit, oskenovat, vytisknout si, poslat/. Zasloužíte si velkou pochvalu. Pracuje vás většina, pravda, někteří si vybíráte jen některé předměty, ale ono to je podobné i ve škole. Ukázalo se, že jsou i výjimky a tento způsob distančního učení jim naopak velmi vyhovuje a baví je, přestože za běžných okolností si ke škole hledají cestu jen obtížně.
Pro vaše učitele to také není jednoduché. Těžko se hledá zadání úkolů, které bude zajímavé a přiměřeně obtížné pro každého z vás. Každý jste jiný a vyhovují vám různé typy úkolů. Ve velké míře se učitelé snaží vám doporučovat různé zdroje, dobrovolné odkazy právě proto, že si můžete vybírat to, co vám vyhovuje.
Od učitelů většinou dostáváte zpětnou vazbu v podobě slovního, smajlíkového či jiného jednoduchého hodnocení. Známky nepotřebujeme. K hodnocení na konci školního roku bude celostátní pokyn, který jistě povede k rozumnému zhodnocení práce za celé pololetí – možná celý rok.
Chci vás požádat o vytrvalost a udržení tempa práce na zadaných úkolech. Milí žáci, buďte víc a víc samostatní při plnění úkolů /rodiče požádejte o pomoc až v případě, že si opravdu nebudete vědět rady/.
Vážení rodiče, děkuji vám za vaši snahu, trpělivost, důslednost a nevím jakou ještě rodičovskou kompetenci, kterou v této nelehké době musíte prokázat. Nikdo jsme si tuto situaci nevybrali, ale společně se s ní pereme velmi dobře, za což Vám všem děkuji.
Martin Šmahel

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 03.04.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 57x

Registrační číslo k zápisu do ZŠ

Na žádostech o přijetí do 1. ročníku je zmiňováno registrační číslo. To nelze před odesláním žádosti přidělit. Bude Vám sděleno prostřednictvím ředitelství školy sms zprávou nebo emailovou zprávou po obdržení a zaregistrování žádosti o přijetí. Vaše dítě bude pod tímto číslem uvedeno na seznamu přijatých žáků, který bude po ukončení zápisového období zveřejněn na stránkách školy.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 01.04.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 17x

Absolventské práce

Ahoj, posílám informace k absolventským pracím. Absolventské práce se neruší, naopak žáci mohou v této době na nich intenzivně pracovat a s Vámi konzultovat. Práce se budou odevzdávat do 15. 5. 2020 třídní učitelce /R. Skývové/ a vedoucímu práce v elektronické podobě. Práce bude zaslána ve formátu PDF a bude obsahovat všechny náležitosti dle stanovených pravidel. Hodnocení provede vedoucí práce na základě kritérií hodnocení a do konce května oznámí výsledek žákovi a třídní učitelce. Ústní obhajoby se letos konat nebudou.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 26.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3x

školní psycholog se doma nefláká

Milí klienti, kolegové, přátelé,
i když s vámi nemohu být ve škole, vězte, že na vás myslím. Na některé víc a na některé méně. Pokud bych vám mohla být nějak k užitku přes telefon, číslo na mě je stále stejné 777 28 03 88. Ráda vás uslyším, lépe to bude fungovat ve středy a čtvrtky v době od 8:00 do 14:30. Ale pokud budete potřebovat, samozřejmě to můžete zkusit i jindy. Pevné zdraví a snad brzy na shledanou Zuzana Hanyková

Autor: Zuzana Hanyková | Vydáno: 25.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 5x

Milí žáci,

zdravím vás touto cestou po týdnu vaší domácí práce. Vím, že to pro vás není vůbec jednoduché. Donutit se pracovat, najít si režim dne, kdy budu pracovat, domluvit se se sourozenci, kdy bude pro vás volný počítač, atd.. Je to pro vás spousta nových situací. Všechny vaše učitele jsem žádal o zasílání rozumných úkolů, takových úkolů, které zvládnete pokud možno bez dopomoci rodičů. Mám zpětnou vazbu od vašich učitelů, že se ve velké míře snažíte makat, úkoly plníte a zasíláte svým učitelům. Mnohé třídy si založily skupiny na sociálních sítích a komunikují i na nich, což v dnešní době, kdy se nemůžete scházet, je velmi důležité. Je pravda, že se někteří ještě k práci neprobrali, ale jsou to většinou ti, kteří nepracují ani ve škole.
Na těchto stránkách /některé třídy po vzájemné dohodě i v Bakalářích nebo na soc. sítích/ máte již úkoly na příští týden. Rozdělte si práci na každý den, ať z toho nemáte v závěru týdne zamotanou hlavu. Držím vám palce, ať se doma dohodnete, konzultujte zadání mezi svými spolužáky a se svými učiteli a nechte své rodiče pracovat a někdy i odpočívat. Není to pro ně vůbec jednoduché. Držte se a pevné zdraví Vám i celým rodinám. Martin Šmahel

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 20.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 36x

Tělocvik v obýváku

Vím, že výchovy nejsou v tuto dobu tak důležité, ale pohyb a zábava ano. Mám pro vás nabídku pohybu - cvičení v obýváku. Odkaz níže.
https://www.youtube.com/channel/UC64sWJmmNYgM0XdPn8_64mA?view_as=subscriber

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 20.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 26x

Zápis do 1. ročníku /včetně odkladu/

Opatření k zápisům do ZŠ pro školní rok 2020/2021

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k povinné školní docházce pro školní rok 2020/2021. Zápisy budou probíhat v dubnu a bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
Zápisy k povinné školní docházce proběhnou v souladu s právními předpisy, ale s upuštěním od některých tradičních postupů. Uskuteční se v termínu dle školského zákona, tedy v termínech od 1. dubna 2020 do 30. dubna 2020. Vzhledem k výše uvedeným mimořádným opatřením situace vyžaduje:
organizovat zápisy bez osobní přítomnosti dětí ve škole.
.
Žádost o přijetí je možné podat v termínu od 1. 4. 2020 do 30. 4. 2020 takto :
1/ zaslat poštou na adresu školy - Základní škola Plaňany, okres Kolín, Pražská 28, Plaňany, 281 04
2/ vhodit do schránky školy u hlavního vchodu
3/ zaslat datovou schránkou: 6vjjjkf
4/ emailem s elektronickým podpisem na email: zsplanany@cbox.cz

Žádost najdete v příloze po kliknutí na nadpis tohoto článku, nebo ve formulářích a pokud nedisponujete tiskárnou, můžete si ji vyzvednout v sekretariátu školy.

Žádost o odklad
Platí stejná pravidla, jako pro přijetí. K žádosti musí být přiloženo doporučení školského poradenského pracoviště /pedagogicko - psychologická poradna/ a odborného /dětského/ lékaře.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 18.03.2020 | Přílohy: 2 | Přečteno: 196x

Žádost o ošetřovné rozšíření do 13 let- oskenovaná

Pokud vašemu zaměstnavateli bude stačit oskenovaná žádost o ošetřovné, zašleme vám ji oskenovanou na vámi uvedenou emailovou adresu. Žádost se jménem dítěte, třídou a vaší emailovou adresou pošlete na javorska@zsplanany.cz.
Úřední hodiny pro osobní vyzvednutí formuláře 7 - 14,30 hodin.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 16.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 98x

Něco pro deváťáky

Vážená paní, vážený pane,
vzhledem k aktuální situaci související s uzavřením škol a vzhledem k dalším opatřením, která se každým dnem zpřísňují, jsme se rozhodli školám i studentům pomoci s výukou a přípravou na důležité zkoušky:
1. Přípravné online kurzy na Přijímací zkoušky na SŠ ZDARMA. Kurzy jsou dostupné na https://www.edufix.cz/prijimacky-nanecisto/ctyrlete-obory. Technicky to lze provést přes slevový kupón se 100% slevou - PRIJIMACKY2020, který student vyplní před výběrem platby.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 16.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 177x

Odkaz na vysílání pro žáky

Česká televize spustila vzdělávání pro školáky:

1. stupeň - od 9 do 12 hodin
https://www.ceskatelevize.cz/porady/13394657013-ucitelka/220553114000001/
2
. stupeň - od 12 do 15 hodin
https://www.ceskatelevize.cz/tv-program/hledani/?filtr[nadtitul]=Odpoledka

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 16.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 22x

Zadávání domácí práce - dodatek

Jelikož kapacita příloh v týdenních plánech je omezená, budou učitelé zadávat úkoly i do třídních dokumentů. V jednotlivých předmětech budete mít upozornění, zda máte zadány úkoly v třídních dokumentech. Ve většině případů tak bude.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 15.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 62x

Uzavření tělocvičny

Na základě rozhodnutí Bezpečnostní rady státu a vyhlášení nouzového stavu bude od 13. března od 6 hodin ráno je tělocvična v Plaňanech uzavřena.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 13.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 21x

Zadávání domácí práce

Vážení rodiče a žáci, od pondělí 16. 3. 2020 budou žáci naší školy doma. Nejsou vyhlášeny prázdniny - období bez výuky, ale jsou uzavřeny školy. Naši učitelé mají pokyny, jak zadávat žákům úkoly. Budeme využívat týdenních plánů na těchto stránkách, kde budou vloženy úkoly a odkazy, kde si žáci mohou procvičovat probrané učivo. Nechceme Vás zatěžovat úkoly, kdy budete muset dětem vysvětlovat novou látku. Učivo budeme po návratu žáků do školy redukovat a určitě to podstatné se žáky doženeme. Prosíme Vás jen o to, abyste Vašim dětem umožnili přístup k počítačům a společně sledovali stránky školy - týdenní plány jednotlivých tříd. Učitelé v pondělí 16. 3. vloží odkazy a úkoly k opakování na příští týden a v pátek 20. 3. do 16 hodin na další týden. Nechceme Vás zatěžovat v tuto nelehkou dobu prací, která náleží nám. Osobně Vás žádám o důslednost a motivaci Vašich dětí k plnění zadaných procvičovacích úkolů. Hodnotit žáky budeme z toho, co jsme je naučili my, učitelé.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 13.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 381x

Domácí práce - opakování a procvičování v době školní výluky

Od pondělí 16. 3. 2020 budou vloženy v sekci týdenní plány jednotlivých tříd úkoly k procvičování a opakování učiva. Na další týden bude vloženo od pátku 20. 3. 2020.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 11.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 649x

Březnové konzultace tříd 1. A a 1. B

1.A a 1. B ruší domluvené konzultace. Důvodem je omezení provozu ve školách. Po zahájení výuky budou vypsány nové termíny. Děkujeme za pochopení. S+S

Autor: Alena Siřínková | Vydáno: 11.03.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 138x

Opatření ke koronaviru

Vláda rozhodla o uzavření všech škol (základních, středních i vyšších odborných a dalších) od středy 11. března 2020. Mateřských školek se toto opatření netýká. Zároveň dnes od 18:00 hodin platí zákaz filmových, divadelních, sportovních, náboženských, tanečních, tradičních shromáždění nebo výstav, poutě, veletrhy s účastí nad 100 osob. Doporučení k cestování v souvislosti s šířením koronaviru ve světě vydalo Ministerstvo zahraničních věcí ČR. Od 10. 3. 2020 platí karanténa pro celou Itálii.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 10.03.2020 | Přílohy: 1 | Přečteno: 79x

Formulář "Žádost o ošetřovné při péči o dítě do 10 let z důvodu uzavření školského zařízení /školy/"

Tento formulář potvrzuje škola. Můžete se dostavit k potvrzení v pracovní době
7 - 15 hodin, v pondělí a středu do 17 hodin. Formulář je k dispozici v sekretariátu školy.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 10.03.2020 | Přílohy: 1 | Přečteno: 375x

Ředitelské volno

Vzhledem k získání dotačního titulu na výstavbu odborných učeben
vyhlašuji ředitelské volno v době od 24. 6 do 30. 6. 2020 a od 1. 9 do 7. 9. 2020. Vysvědčení za školní rok 2019/2020 žáci obdrží dne 23. 6. 2020. Nástup do školy ve školním roce 2020/2021 bude 8. 9. 2020. V době ředitelského volna bude žákům 1. - 4. ročníku umožněna návštěva školní družiny v době od 6,15 do 17,00 hodin. Žáci přihlášení do školní družiny v době ředitelského volna se mohou stravovat ve školní jídelně za cenu navýšenou o režijní náklady.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 14.02.2020 | Přílohy: 0 | Přečteno: 61x

Přihláška na střední školu

Autor: Hana Charvátová | Vydáno: 15.01.2020 | Přílohy: 1 | Přečteno: 104x

Bakaláři problém s přihlášením

Vzhledem k překlopení dat z Bakalářů na nové úložiště /pátek 6. 12. 2019/ je pro bezproblémový chod Bakalářů na webu /mobilní aplikace/ nutné se odhlásit a znovu vyhledat a vložit nové url školy a zadat své přihlašovací údaje.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 11.12.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 72x

Informační zpravodaj 20192020

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 29.08.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 617x

Informace pro první ročníky

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 29.08.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 282x

Sešity 2019/2020

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 27.06.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 973x

Seznam potřeb pro budoucí prvňáky - 2019/2020

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 413x

Absence a obědy

Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. V první den nepřítomnosti je možno oběd odebrat do jídlonosiče. Za takto neodhlášený oběd bude proveden dopočet do plné ceny oběda, kdy bude v současné době doúčtováno 37,50 Kč za jeden neodhlášený oběd v době nepřítomnosti, o tuto částku bude poníženo osobní konto strávníka ve stravovacím programu s poznámkou neodhl. oběd měsíc/rok.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 18.11.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 228x

stránka: 1 2