Aktuality

Konzultace ruský jazyk

Konzultace z ruštiny se 20.11. nekonají. Zájemci se mohou dostavit v druhém termínu, tj. 4.12. Budu v v 1.A. Děkuji a těším se . Skalová

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 15.11.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3x

Informace ke stávce

Zaměstnanci Základní školy Plaňany, okres Kolín se ke stávce vyhlášené ČMOS PŠ na 6. 11. 2019 nepřipojují. Stávka neřeší větší navýšení finančních prostředků do školství, což by bylo potřeba, ale pouze jeho přerozdělení ve výši 10 % do tarifu, respektive 8% do tarifu a 2% do nadtarifu. Škola v tento den bude mít normální provoz.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 04.11.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 156x

Vyjádření k reportáži TV Prima o hygienických podmínkách v provozovně PLAŇANSKÁ BAŠTA ze dne 31. 10. 2019

Dne 31. 10. 2019 odvysílala televize Prima ve svém zpravodajství v 18,55 hodin reportáž o hygienických podmínkách v provozovně PLAŇANSKÁ BAŠTA. V reportáži bylo uvedeno, že se v této provozovně vaří i pro žáky základní a mateřské školy. Vzhledem ke skutečnosti, že tato provozovna sídlí v Plaňanech, mohla tato reportáž vzbudit dojem, že se v této provozovně vaří pro místní základní a mateřskou školu. S touto provozovnou nemají základní a ani mateřská škola v Plaňanech nic společného.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 31.10.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 36x

Žádosti o uvolnění z části výuky z důvodu dopravní obslužnosti

Žádat o uvolnění z části výuky z důvodu dopravní obslužnosti mohou žáci dojíždějící do Radimi a Vrbčan spojem v 15,16 hodin. Budou uvolněni v 15,00 hodin. Žáci končící v 13,25 hodin a jedoucí do Radimi a Vrbčan, využijí spoj ve 14,16 hodin. Na spoj s odjezdem 13,16 hodin uvolněni nebudou. Rovněž nelze uvolňovat žáky končící 13,25 hodin na spoj 13,23 hodin na Kolín. Odchází o 10 minut dříve polovina žáků a výuka ztrácí smysl. Dojíždějící žáci 6. a 7. ročníku mají možnost do odjezdu autobusu být ve škole pod pedagogickým dohledem nebo navštěvovat školní klub - klub zábavné logiky a deskových her, klub komunikace v anglickém jazyce, hra na kytaru.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 03.09.2019 | Přílohy: 0 | Přečteno: 116x

Informační zpravodaj 20192020

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 29.08.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 368x

Informace pro první ročníky

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 29.08.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 158x

Sešity 2019/2020

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 27.06.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 805x

Seznam potřeb pro budoucí prvňáky - 2019/2020

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 232x

Seznam 1. A - 2019/2020

Třídní učitelka Mgr. Lucie Skalová

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 238x

Seznam 1. B - 2019/2020

Třídní učitelka Mgr. Alena Siřínková

Autor: Lucie Skalová | Vydáno: 17.05.2019 | Přílohy: 1 | Přečteno: 242x

Absence a obědy

Školský zákon umožňuje odebírat dotované školní obědy pouze v době školního vyučování a jen tehdy, je-li dítě vyučování přítomno. Za vyučování se považují také školní výlety, soutěže a další podobné akce. Jestliže dítě onemocní, může za dotovanou cenu zakoupit pouze oběd v první den nemoci, pak již ne. V první den nepřítomnosti je možno oběd odebrat do jídlonosiče. Za takto neodhlášený oběd bude proveden dopočet do plné ceny oběda, kdy bude v současné době doúčtováno 37,50 Kč za jeden neodhlášený oběd v době nepřítomnosti, o tuto částku bude poníženo osobní konto strávníka ve stravovacím programu s poznámkou neodhl. oběd měsíc/rok.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 18.11.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 152x

Jak na vši - je to opakující se problém

Ve Školním řádu je popsán postup školy při výskytu vší. V případě výskytu vší je nutné dodržet všechna dostupná pravidla očisty a likvidace. Co je veš dětská a jak ji likvidovat najdete v příloze ve dvou článcích ze stránek Ministerstva zdravotnictví ČR a Celostní medicíny.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 26.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 238x

Řád školní jídelny

Autor: Eliška Javorská | Vydáno: 05.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 201x

Pokladní hodiny na placení obědů

Autor: Eliška Javorská | Vydáno: 05.09.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 213x

Strategie rozvoje školy 2018 - 2021

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 31.08.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 255x

Přihláška na střední školu

Autor: Hana Charvátová | Vydáno: 21.02.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 374x

Absence a obědy

Druhý a další den při nepřítomnosti žáka ve škole je nutno mít odhlášen oběd, neboť žák nemá nárok na zvýhodněné stravování, jinak škola musí vybrat za takto neodhlášený oběd režijní náklad, který v současné době činí 26 Kč a bude o tuto částku poníženo osobní konto strávníka ve stravovacím programu.
V první den nepřítomnosti je možno odebrat oběd do jídlonosiče.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 21.09.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3261x

Úprava směrnice k poplatkům za školské služby

Ze směrnice vydané dne 9. 6. 2011 byla vyjmuta možnost platby na pololetí. Celé znění viz příloha

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 17.08.2011 | Přílohy: 1 | Přečteno: 8672x