Aktuality

Přihláška na střední školu

Autor: Hana Charvátová | Vydáno: 21.02.2018 | Přílohy: 1 | Přečteno: 6x

Dotazníkové šetření MAPA školy

Vážení rodiče,
cílem naší školy je, aby se děti do školy těšily, cítily se zde bezpečně a měly podnětné prostředí pro učení. Aby učitelé předávali znalosti a vědomosti s chutí a svou práci měli rádi a rodiče byli s výběrem školy pro své děti spokojeni. Zda se nám to daří a co bychom případně měli změnit, nám můžete sdělit i vy, kteří jste do chodu školy zapojeni. Proto jsme si nechali od společnosti Scio připravit anonymní dotazník, který Vám předkládáme, a prosíme o jeho vyplnění. Podobný dotazník v těchto dnech vyplňují žáci i učitelé naší školy.
Výsledky zveřejníme na webu školy a budeme Vás o nich informovat.
Šetření probíhá formou tištěného dotazníku, který vám posíláme po Vašich dětech dne 12. 2. 2018.
Za každé Vaše dítě prosím vyplňte jeden dotazník.
Vyplněný dotazník vhoďte do schránky na dotazníky vedle ředitelny osobně nebo prostřednictvím Vašich dětí nejpozději do 19. 2. 2018. Dotazník prosím nepřehýbejte.
V případě dotazů jsme Vám k dispozici. Děkujeme za Vaše názory i Vaši pomoc.

Mgr. Martin Šmahel, ředitel školy

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 07.02.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 9x

Co udělat při potížích s přihlášením na Bakaláře

Vzhledem k nutné nové aktualizaci a ochraně dat mohou nastat potíže s přihlášením od 1. 2. 2018. Pokud se tak stane, ručně si prosím změňte přihlašovací adresu na https://zsplanany.bakalari.cz
Jedná se zejména o přihlašování prostřednictvím mobilních telefonů, kde bude nutné nově vyhledat školu a vložit nový odkaz https://zsplanany.bakalari.cz.
Přihlašovací jména a hesla zůstávají stejná.
Děkuji za pochopení M. Šmahel

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 31.01.2018 | Přílohy: 0 | Přečteno: 11x

Žádost o uvolnění z výuky z důvodu zhoršené dopravní obslužnosti

Tuto žádost lze uplatnit pouze v odůvodněných případech.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 20.11.2017 | Přílohy: 1 | Přečteno: 260x

Informační zpravodaj 2017-2018

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 04.09.2017 | Přílohy: 1 | Přečteno: 668x

SEZNAM VĚCÍ PRO PRVNÍ TŘÍDU

seznam věcí a informace ke stažení
http://www.zsplanany.cz/doc/seznam-2017.pdf

Autor: Jan Němec | Vydáno: 09.08.2017 | Přílohy: 1 | Přečteno: 561x

Sešity 20172018

Seznam sešitů po školní rok 2017/2018 obsahuje sešity a potřeby, které zakoupí rodiče žáků. V Aj, kde nejsou žádné sešity, bude dořešeno v září - důvodem jsou nově příchozí učitelé a rozdělení do skupin. V září budou žáci 6.a 9. ročníku rozděleni na 1 volitelný předmět - 6. ročník vybírá z této nabídky /užité výtvarné umění, konverzaci v Aj, hudební seminář/, 9. ročník /konverzace v Aj, ekologický seminář/.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 11.07.2017 | Přílohy: 1 | Přečteno: 1136x

Formuláře k zápisu

Pro klidné vyplnění formulářů k zápisu je možné tyto stáhnout z kapitoly formuláře. Jedná se o Zápisový list, Žádost o přijetí k základnímu vzdělávání nebo Žádost o odklad povinné školní docházky. Formuláře byly zaslány do mateřských škol Plaňany, Svojšice, Křečhoř, Třebovle/. Vyplněné prosím donést k zápisu.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 28.03.2017 | Přílohy: 0 | Přečteno: 1013x

Absence a obědy

Druhý a další den při nepřítomnosti žáka ve škole je nutno mit odhlášen oběd, neboť žák nemá nárok na zvýhodněné stravování, jinak škola musí vybrat za takto neodhlášený oběd režijní náklad, který v současné době činí 26 Kč a bude o tuto částku poníženo osobní kontro strávníka ve stravovacím programu.
V první den nepřítomnosti je možno odebrat oběd do jídlonosiče.

Autor: Marie Javorská | Vydáno: 21.09.2015 | Přílohy: 0 | Přečteno: 3003x

Žákovské obědy v době žákovy nepřítomnosti ve škole

Dle vyhlášky o školním stravování 107/2005 Sb. žák má právo na dotovaný oběd pouze ve dnech, kdy je přítomen ve výuce. Výjimkou je první den nepřítomnosti žáka ve škole, kdy je možné vydat dotovaný oběd do přinesených nádob. V případě, že by žák odebíral oběd v další dny nepřítomnosti, budou mu účtovány i provozní náklady. Žákovi, který si obědy neodhlásí a neodebere, budou od druhého dne jeho nepřítomnosti ve škole tyto obědy účtovány včetně provozních nákladů.

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 26.09.2012 | Přílohy: 0 | Přečteno: 6007x

Úprava směrnice k poplatkům za školské služby

Ze směrnice vydané dne 9. 6. 2011 byla vyjmuta možnost platby na pololetí. Celé znění viz příloha

Autor: Martin Šmahel | Vydáno: 17.08.2011 | Přílohy: 1 | Přečteno: 8406x